Vi jobbar för en
drogfri miljö här!

INFORMERA – VISITERA – RAPPORTERA

Vi jobbar förebyggande med utbildning/information mot berörd personal i entréer,barer och restaurang samt personal i ledande befattning.

Vi samarbetar med polis och myndigheter i största möjliga utsträckning vi har möjlighet till.

Vi jobbar vid vissa arrangemang med slumpvis visitering vid ankomst.

Vi bevakar toaletternas förrum och andra undansatta utrymmen med kameror och personlig övervakning.

Vi tillåter ej att enskilda toaletter används av två personer samtidigt.
Görs detta och toaletter bevakas (typ utsatta evenemang) utförs åtgärd vid misstanke om förekomst av både lättare och andra droger.

Personal är skyldig att rapporterar all misstänkt förekomst av både lättare och andra droger till ordningsvakter och därefter till polis.


Att vi arbetar förebyggande beroende på att:

Vi vill trygga er säkerhet här som gäster.
Vi vill upprätthålla en trygg och säker arbetsplats för vår personal.
Vi strävar efter att vara en narkotikafri plats.
Vi vill förhindra missbruk av narkotika bland er gästers och medarbetare då vi alla vet att det är skadligt.

 

Vi arbetar med ansvarsfull alkoholservering!

INGEN ALKOHOL PÅ WC

Det inte är tillåtet att ta med glas eller flaskor med alkohol in på toaletter och wc runt om på Societén och Bodegan.

Notera att dessa regler gäller på alla krogar runt om i Sverige. Dessa områden omfattas inte av serveringstillståd och jämställs enligt alkohollagen med att du tar ut dryck från lokalen.

Lämna gärna in din dryck till bartendern om du behöver uppsöka WC och inte har tomt i glaset.

Vi rekommenderar Inte att du ställer glaset i lokalerna då vi dels kan plocka bord det men också att det i bland händer tråkiga saker med obevakad dryck.


SERVERING AV ALKOHOL

Respektera att vi i bland inte serverar dig eller dina vänner alkohol. Detta är oftast för att vi anser att du bör minska ditt intag av alkohol för att inte riskera att hamna i ett läge där du eller andra runt omkring dig far illa.

Det innebär inte alltid att vi behöver avvisa dig från Societén eller Bodegan utan du kan få vara kvar hos oss så länge uppförandet är bra och inga andra gäster klagar.

Om du inte accepterar vårt sätt att agera, be då om att få tala med en av oss ansvariga på plats.

Vi serverar heller inte större mängd alkohol än vad vi tror att du klarar av, detta innebär att vi inte serverar hela flaskor med starksprit. Brickor med många shots om vi inte ser att ni är lika många som dricker dem och att alla är i stånd till detta och inte verkar vara märkbart berusad. Detta gäller både från bar och vid bordsservering.

Vi serverar ej hela flaskor med sprit eller fler glas / enheter per servering än gästantalet.

Vi serverar självklart inte heller minderåriga och då det ibland kan vara svårt för oss att avgöra ålder ber vi om vi känner oss osäkra efter legitimation, precis som på många andra ställen.

Det är den serverande personalen som har det direkta ansvaret vid servering och att ingen överservering sker eller att minderåriga blir serverade alkoholhaltig dryck.

Personal som gör fel kan bli dömd till dagsböter eller upp till 2 års fängelse.

Vi vill vara en plats där du känner välbehag!

KÄNN DIG TRYGG & VÅGA SÄG TILL

Känner du dig otrygg eller är det någon som gör sker du inte är med på. Säg till oss så talar vi med den eller dem du känner obehag för.

Vill du göra en anmälan till polis hjälper vi dig självklart med både kontakt och genomförande av anmälan.

Saker som detta behöver du inte känna dig dum att be om hjälp med. Vi ser det som en självklarhet att du skall känna dig trygg och välmående hos oss på Societén Varberg.


Kameraövervakning

På Societén och Bodegan finns ett övervakningssystem som består av flera övervakningskameror.

Dessa sitter både inomhus och utomhus och spelar in alla entréer, dolda ytor samt punkter runt om i lokalen där det ibland kan uppstå trängsel och meningsskiljaktigheter. Vi har också kameror i bakutrymmen, parkeringsområde och våra förråd.

Normalt sett så övervakar vi inte de publika ytorna “live” utan de ytor som bevakas “live” är t.ex. nödutgångar och andra känsliga gränsområden.

Vi har då och då mindre roliga händelseförlopp och vi har även under de senaste åren haft ett flertal inbrott.

Även vår personal har vid tillfällen råkat ut för att obehöriga kommer in på personalutrymmen och det har vid flera tillfällen försvunnit både kläder och värdesaker.

Med framförallt är våra övervakningskameror på plats i förebyggande syfte – Ju mindre vi använder dem desto bättre tycker vi nog alla.