Vi jobbar för en
drogfri miljö här!
– Läs vår policy

INFORMERA – VISITERA – RAPPORTERA

Vi jobbar förebyggande med utbildning/information mot berörd personal i entréer,barer och restaurang samt personal i ledande befattning.

Vi samarbetar med polis och myndigheter i största möjliga utsträckning vi har möjlighet till.

Vi jobbar vid vissa arrangemang med slumpvis visitering vid ankomst.

Vi bevakar toaletternas förrum och andra undansatta utrymmen med kameror och personlig övervakning.

Vi tillåter ej att enskilda toaletter används av två personer samtidigt.
Görs detta och toaletter bevakas (typ utsatta evenemang) utförs åtgärd vid misstanke om förekomst av både lättare och andra droger.

Personal är skyldig att rapporterar all misstänkt förekomst av både lättare och andra droger till ordningsvakter och därefter till polis.


Att vi arbetar förebyggande beroende på att:

Vi vill trygga er säkerhet här som gäster.
Vi vill upprätthålla en trygg och säker arbetsplats för vår personal.
Vi strävar efter att vara en narkotikafri plats.
Vi vill förhindra missbruk av narkotika bland er gästers och medarbetare då vi alla vet att det är skadligt.

 

LÄS MER