ÖPPETHÅLLANDE I SAMBAND MED CORONAVIRUS – INFORMATION
Uppdaterad 23 mars 21:32


Societen väljer temporärt att stänga dans- och nöjesverksamhet!

Vi har, som alla, under de senaste veckorna följt utvecklingen av Coronaviruset och väljer nu med omgående verkan att stänga ner våra Dans- & nöjesverksamheter på Societen Varberg

Då fokus i smittbekämpningen nu ligger på att undvika folksamlingar och därigenom risk för nära kontakt mellan människor ser vi ingen möjlighet att på ett säkert sätt hålla den nämnda verksamheten igång. Vi hoppas att vår åtgärd kan hjälp till att minimera smittspridningen i detta kritiska läge som Sverige och världen just nu befinna sig i.

Detta innebär dock inte att all verksamhet är stängd.

Vi anser att ordinarie restaurangverksamhet med mat- och barservering samt beställningsverksamhet fortfarande kan vara öppen tillsvidare. Så länge vi kan erbjuda våra gäster ”En plats” med möjlighet till distans och under en begränsade tid så tror vi att smittorisken är minimal.

Vi gör denna nedstängning temporärt och avvaktar vidare information från Folkhälsomyndigheten.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang

OM LÄGET FÖRÄNDRAS
Vi planerar i nuläget för att kunna hålla öppet de evenemang som är annonserade under evenemang på Facebook och www.societen.se om läget och förutsättningarna förändras.

Vi ber er dock att hålla extra koll på vår hemsida avseende eventuella förändringar. Vissa justeringar avseende underhållning kan också komma att ske då våra lokaler krympt avsevärt samt att vissa artister och DJs väljer att inte resa längre sträckor under rådande omständigheter. Detta om öppethållande sker under de nu gällande restriktionerna om max 500 personer vid ett offentligt evenemang.

Societen följer kontinuerligt information gällande spridningen av Covid-19 / Coronaviruset. Vi bevakar Folkhälsomyndighetens löpande uppdateringar angående den rådande spridningen i landet, och följer aktivt händelseutvecklingen både nationellt och lokalt och agerar utifrån ansvariga myndigheters rekommendationer.