Något glömt eller tappat från helgen ?

Vi har utlämning för det vi har kvarglömt i garderoben och andra upphittade saker följande dagar och tider:
 
Söndag 4 november 12.00-12.30
Öppet via HUVUD-ENTRÉN
 
Här är oftast personal under eftermiddagstid på vardagar samt några timmar innan ordinarie öppethållande, men ring innan för säkerhetsskull. Entrédörren (huvudentrén) är låst under “icke öppettid” så ring när ni är på väg så möter någon upp.
0340-676500