P.G.A SKÄRPTA ALLMÄNNA RÅD AVSEENDE COVID-19 – INFORMATION
Uppdaterad 8 november 21:32


Societen väljer temporärt att stänga senkvällar!

Vi har, som alla, under de senaste veckorna följt utvecklingen avseende den ökade spridningen av Covid-19 och väljer nu att temporärt stänga våra sena kvällar, SOCIAL LOUNGE, på Societen Varberg

P.g.a. de skärpta allmänna råden avseende Covid-19 i Halland, och stora delar av övriga Sverige, har vi valt att stänga vår senkvällsverksamhet. Vi kommer fortfarande att ha öppet planerad verksamhet tidigare på kvällar – Fram till c:a 23.00 eller så.

Vi har i dagsläget inte bestämt hur länge vi skall ha stängt Social Lounge, men i alla fall under helgerna t.o.m. vecka 47. Helgerna som de skärpta råden gäller under just nu.

Ta hand om varandra, ha så skoj ni kan och välkomna tillbaka snart… Hoppas vi!


Vi gör denna nedstängning temporärt och avvaktar vidare information från Folkhälsomyndigheten.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang

OM LÄGET FÖRÄNDRAS
Vi planerar i nuläget för att kunna hålla öppet de evenemang som är annonserade under evenemang på Facebook och www.societen.se om läget och förutsättningarna förändras.

Vi ber er dock att hålla extra koll på vår hemsida avseende eventuella förändringar. Vissa justeringar avseende underhållning kan också komma att ske då våra lokaler krympt avsevärt samt att vissa artister och DJs väljer att inte resa längre sträckor under rådande omständigheter. Detta om öppethållande sker under de nu gällande restriktionerna om max 50 personer vid ett offentligt evenemang.

Societen följer kontinuerligt information gällande spridningen av Covid-19 / Coronaviruset. Vi bevakar Folkhälsomyndighetens löpande uppdateringar angående den rådande spridningen i landet, och följer aktivt händelseutvecklingen både nationellt och lokalt och agerar utifrån ansvariga myndigheters rekommendationer.