P.G.A SKÄRPTA ALLMÄNNA RÅD AVSEENDE COVID-19
Uppdaterad 8 november 21:32


Vi har, som alla, under den senaste tiden följt utvecklingen avseende spridningen av Covid-19 och väljer nu att temporärt stänga vår verksamhet på Societen i Varberg.

Vi har i dagsläget inte bestämt hur länge vi skall ha stängt på Societén, men i alla fall under perioden fram till påsk och troligtvis så länge de skärpta råden från regering och Folkhälsomyndigheten gäller.

Ta hand om varandra, ha så skoj ni kan och välkomna tillbaka snart… Hoppas vi!


Vi gör denna nedstängning temporärt och avvaktar vidare information från Folkhälsomyndigheten.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang

OM LÄGET FÖRÄNDRAS
Vi planerar i nuläget för att kunna hålla öppet de evenemang som är annonserade under evenemang på Facebook och www.societen.se om läget och förutsättningarna förändras.

Vi ber er dock att hålla extra koll på vår hemsida avseende eventuella förändringar. Vissa justeringar avseende underhållning kan också komma att ske då våra lokaler krympt avsevärt samt att vissa artister och DJs väljer att inte resa längre sträckor under rådande omständigheter. Detta om öppethållande sker under de nu gällande restriktionerna om max 50 personer vid ett offentligt evenemang.

Societen följer kontinuerligt information gällande spridningen av Covid-19 / Coronaviruset. Vi bevakar Folkhälsomyndighetens löpande uppdateringar angående den rådande spridningen i landet, och följer aktivt händelseutvecklingen både nationellt och lokalt och agerar utifrån ansvariga myndigheters rekommendationer.