Något glömt eller tappat från helgen ?

Vi har utlämning för det vi har kvarglömt i garderoben och andra upphittade saker följande dagar och tider:
 
Tisdag 1 maj 15.00-15.30 ”*”
(Via huvudentrén)
 

Nedan dagar och tider är vi på Societén – Ring då dock innan:

Onsdag 2 maj: 18.00-21.00 ”*”
Torsdag 3 maj: 12.00-15.00 ”*”

Entrédörren är öppen de tider som är markerade med ”*”


Här är också oftast någon under eftermiddagstid på vardagar, men ring innan för säkerhetsskull. Övriga tider är entrédörren låst så ring när ni är på väg så möter någon upp.
0340-676500